Liñas de investigación

 • - A explotación dos recursos mariños na época antiga.
 • - A muller na Antiga Grecia: deusas e humanas.
 • - Arqueoloxía experimental.
 • - Arqueoloxía prehistórica.
 • - Arqueoloxía pública.
 • - Arqueoloxía romana e tardoantiga.
 • - Arqueometalurxia.
 • - Arte rupestre.
 • - Comercio e economía romana e tardoantiga. Estudos ceramolóxicos.
 • - Dinámica territorial nos espazos naturais, rurais e de interior.
 • - Educación patrimonial e innovación social.
 • - Homero e a mitoloxía grega.
 • - Humanidades dixitais.
 • - Poboación, territorio e ocupación rural romana do noroeste peninsular.
 • - Relixión e sociedade na antigüidade en Grecia e Exipto.
 • - Sistemas eco-sociais (ambiente, natureza, sociedade).
 • - Territorio e paisaxe cultural.
 • - Valoración e xestión e difusión do patrimonio cultural.
 • - Xeomorfoloxía, xeodiversidade, xeopatrimonio.
 • Arqueoloxía e Antropoloxía Cultural:
 • Ciencias da Antigüidade:
 • Patrimonio Cultural:
 • Xeografía e Ordenación do Territorio: