Oferta científica

 • - Actividades educación e sensibilización patrimonial e innovación social (todos os niveis educativos).
 • - Asesoría e informes patrimoniais (avaliación de impacto, material interpretativo e itinerarios, catalogación, estudos BIC…).
 • - Asesoría en proxectos de transferencia xeo-patrimoniais.
 • - Estudos arqueohistóricos (inventarios, estudos e analíticas de estruturas e materiais cerámicos, metal …).
 • - Estudos de innovación en planificación, emprego e promoción territorial.
 • - Estudos, informes e planificación.
 • - Inventarios e bases de datos de patrimonio xeográfico territorial.
 • - Inventarios e catalogación de patrimonio cultural e natural.
 • - Proxectos museolóxicos e posta en valor de patrimonio arqueolóxico.
 • - Realización de intervencións arqueolóxicas.
 • - Servizos de asesoría histórica na antigüidade (greco-romana, mitoloxía grega).
 • - Servizos de asesoría patrimonio cultural: histórico e natural.
 • Arqueoloxía e Antropoloxía Cultural:
 • Ciencias da Antigüidade:
 • Patrimonio Cultural e Natural:
 • Xeografía e Ordenación do Territorio: