Liñas de investigación

 • (control de produción, trazabilidade, mantemento, etc.).
 • Automatización de sistemas de manutención, loxística e produción industrial
 • Automatización industrial avanzada de maquinaria
 • Avaliación da eficiencia enerxética en instalaciónTermografía infravermella de instalacións eléctricas
 • Calidade do Subministro
 • Control de eixes e robótica non convencional
 • Desenvolvemento de Estándares para a automatización industrial
 • Dixitalización Industrial. Sistemas complexos de integración dixital de servizos industriais
 • Enerxías renovábeis: simulación e integración en redes eléctricas
 • Enxeñería de Sistemas e Informática Industrial.
 • Redes de enerxía eléctrica: planificación, análise, control e protección
 • Seguridade industrial.
 • Sistemas de eficiencia enerxética