Oferta científica

  • Avaliación enerxética de sistemas de carga e o seu impacto na calidade do subministro.
  • Deseño de novas configuracións en maquinaria avanzada: Robots especiais, maquinas ferramenta customizadas, etc.
  • Deseño de sistemas de almacenamento de enerxía.
  • Deseño e implementación de ferramentas informáticas automatizadas para dixitalización empresarial: entornos web, IIoT, procesado de datos, extracción de datos.
  • Deseño e implementación de sistemas de control: Automatización industrial.
  • Simulación de procesos e sistemas industriais: Almacenaxe, intraloxística, etc.