Departament: Ecoloxía e bioloxía animal

Centre: Facultade de Ciencias do Mar

Campus: Vigo

Grup d'investigació: Ecoloxía e Zooloxía