Department: Ecoloxía e bioloxía animal

Centre: *Facultade de Ciencias do Mar

Campus: Vigo

Research group: Ecology and zoology