Fachbereich: Enxeñaría telemática

Zentrum: Escola De Enxeñaría De Telecomunicación

Campus: Vigo

Email: dbalea@gti.uvigo.es