Département: Enxeñaría telemática

Centre: Escola De Enxeñaría De Telecomunicación

Campus: Vigo

Email: dbalea@gti.uvigo.es