Département: Historia, arte e xeografía

Centre: Facultade de Historia

Campus: Ourense

Domaine: Historia del Arte

Groupe de recherche: Arte e Cidade

Email: barriocanal@uvigo.es