Tribunais de teses (3)

 1. Vogal do tribunal

  Estudo dun problema de perturbación singular para unha clase de inecuacións variacionais 2015

  Universidade de Santiago de Compostela

  García Barro, José Carlos

 2. Secretaria do tribunal

  Operational models for real time applications of nonlinear and moving boundary process distributed systems 2014

  Universidade de Vigo

  López Quiroga, Estefanía

 3. Secretaria do tribunal

  Contributions to the numerical simulation of coupled models in glaciology 2010

  Universidade da Coruña

  Toja Gómez, Raquel