Proxectos finalizados

2020

 1. AVALIACIÓN PROXECTO 3059.002.20

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 2. AVALIACIÓN PROXECTO 3059.001.20

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 3. AVALIACIÓN PROXECTO 2980.001.20

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 4. AVALIACIÓN PROXECTO 805.010.20

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 5. AVALIACIÓN PROXECTO 1508.013.20

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 6. AVALIACIÓN PROXECTO 2980.001.20

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 7. AVALIACIÓN PROXECTO 805.010.20

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 8. AVALIACIÓN PROXECTO 2965.002.20

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 9. AVALIACIÓN PROXECTO 1508.013.20

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 10. AVALIACIÓN PROXECTO 2739.001.19

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 11. INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE NOVAS FORMULACIÓNS DE PAN DE MOLDE ECOLÓXICO.CÓDIGO 1385.006.19

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 12. AVALIACIÓN PROXECTO 2136.003.19

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 13. MELLORA DO PERFIL NUTRICIONAL DE ACEITUNAS DE MESA MEDIANTE CULTIVOS PREBIÓTICOS E INGREDIENTES PREBIÓTICOS (CÓDIGO 1274.003.19)

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

2019

 1. AVALIACIÓN PROXECTO 2136.003.19

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 2. IMPLANTACIÓN DA ALIMENTACIÓN COCIÑADA CON BASE DE PRODUCTOS AGRO-SILVO-PASTORIS PARA O GANDO PORCINO

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 3. AVALIACIÓN PROXECTO 1274.003.19

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 4. EXPEDIENTE 2413.001.19

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 5. I+D DE NOVAS FORMULACIÓNS DE PAN DE MOLDE ECOLÓXICO (1385.006.19)

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 6. AVALIACIÓN PROXECTO 1235.007.19

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 7. AVALIACIÓN PROXECTO 2739.001.19

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 8. AVALIACIÓN PROXECTO 2136.002.18

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 9. AVALIACIÓN PROXECTO 1274.002.18

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 10. AVALIACIÓN PROXECTO 1960.005.18

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 11. AVALIACIÓN PROXECTO 496.009.18

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 12. AVALIACIÓN PROXECTO 2136.002.18

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 13. AVALIACIÓN PROXECTO 1960.004.18

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 14. AVALIACIÓN PROXECTO 131.017.18

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

2018

 1. AVALIACIÓN PROXECTO 2508.004.18

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 2. AVALIACIÓN PROXECTO 2511.001.18

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 3. AVALIACIÓN PROXECTO 2509.002.18

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 4. AVALIACIÓN PROXECTO 1960.005.18

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 5. AVALIACIÓN PROXECTO 2477.003.18

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 6. AVALIACIÓN PROXECTO 1960.004.18

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 7. AVALIACIÓN PROXECTO 1235.007.18

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 8. AVALIACIÓN PROXECTO 2477.003.18

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 9. INVESTIGACIÓN DE DERIVADOS DE SOJA PARA A OBTENCIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS DE ALTO VALOR ENGADIDO EXP.1235.007.18

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 10. AVALIACIÓN PROXECTO 1710.004.18

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 11. AVALIACIÓN PROXECTO 1710.004.18

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 12. AVALIACIÓN PROXECTO 2413.001.18

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 13. "DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN NATURAL Y SOSTENIBLE PARA EL TRATAMIENTO POSTCOSECHA DE PERA" CÓDIGO ACIE DE EXP 1933.007.17

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 14. "OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE PIPA AGUASAL" CÓDIGO ACIE DE EXPEDIENTE 559.010.17

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 15. AVALIACIÓN PROXECTO 559.010.17

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 16. AVALIACIÓN PROXECTO 1274.002.17

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 17. AVALIACIÓN PROXECTO 2030.001.17

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 18. AVALIACIÓN PROXECTO 2413.001.17

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 19. AVALIACIÓN PROXECTO 1893.002.17d

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

2017

 1. AVALIACIÓN PROXECTO 2413.001.17

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 2. AVALIACIÓN PROXECTO 1893.002.17

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 3. AVALIACIÓN PROXECTO 1274.002.17

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 4. "INVESTIGACIÓN DEL EFECTO DE LA TEMPERATURA EN EL DESARROLLO DE NOVEDOSAS SOLUCIONES CULINARIAS: CÓDIGO ACIE: 2173.001.17"

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 5. AVALIACIÓN PROXECTO 2188.002.17

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 6. AVALIACIÓN PROXECTO 1123.002.17

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 7. AVALIACIÓN PROXECTO 1893.002.16

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 8. AVALIACIÓN PROXECTO ACCIÓ 17-38

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 9. AVALIACIÓN PROXECTO ACCIÓ 17-40

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 10. AVALIACIÓN PROXECTO ACCIÓ 17-28

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 11. AVALIACIÓN PROXECTO ACCIÓ 17-41

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 12. AVALIACIÓN PROXECTO 1123.002.17

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 13. AVALIACIÓN PROXECTO ACCIÓ 17-39

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 14. AVALIACIÓN PROXECTO ACCIÓ 17-43

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 15. AVALIACIÓN PROXECTO ACCIÓ 17-37

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 16. AVALIACIÓN PROXECTO ACCIÓ 17-44

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 17. AVALIACIÓN PROXECTO 1508.004.17

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 18. AVALIACIÓN PROXECTO 1508.003.17

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 19. AVALIACIÓN PROXECTO 2075.001.16

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 20. AVALIACIÓN PROXECTO 2173.002.17

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 21. AVALIACIÓN PROXECTO 1508.003.17

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 22. AVALIACIÓN PROXECTO 1508.004.17

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 23. AVALIACIÓN PROXECTO 2049.001.16

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 24. AVALIACIÓN PROXECTO 1933.007.16

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

2013

 1. MELLORA DA CALIDADE E DA TECNOLOXÍA DE ELABORACIÓN DE PRODUTOS CÁRNICOS CRU-CURADOS TRADICIONAIS

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 2. AVALIACION PROXECTO 805.001.13

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 3. AVALIACIÓN PROXECTO: INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE NOVOS AROMAS DOCES E SALGADOS PARA O SECTOR ALIMENTARIO (838.005.13)

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 4. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVAS FORMULACIÓNS E DESENVOLVEMENTO DE PRODUTOS NOVOS PARA O MERCADO DE BEBIDAS NACIONAL E INTERNACIONAL (77.027.12)

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 5. OPTIMIZACIÓN TECNOLÓXICA PARA A VALORIZACIÓN E APROVEITAMENTO DE SUBPRODUTOS DO PEIXE ESPADA

  MARIA INMACULADA FRANCO MATILLA

 6. CERTIFICACIÓN PROXECTO "NOVOS PRODUTOS LÁCTEOS MAIS NUTRICIONAIS E SAUDABLES E PROCESOS DE TRATAMENTO DO LEITE, MEZCLA E ENVASADO DE MAIOR NIVEL ASÉPTICO, CALIDADE E CONSERVACIÓN DO SABOR" (24.004.13)

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 7. DESENVOLVEMENTO DUN NOVO PROCESO TECNOLÓXICO DE ELABORACIÓN DE MANTEQUILLA (MANTE12CAP). 47.013.13

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 8. DESENVOLVEMENTO DE NOVOS SISTEMAS DE ENVASADA PARA PRODUTOS PRECOCIÑADOS PROCEDENTES DE CANLES DE OVINO E DE TENRREIRA. 1003.001.13

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 9. INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO NO ÁMBITO DA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA INFANTIL. 850.002.12

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 10. PARTICIPACIÓN POXECTO: INNVESTIGACIÓN DE NOVAS FORMULACIÓNS E DESENVOLVEMENTO DE PRODUTOS NOVOS PARA O MERCADO DE BEBIDAS NACIONAL E INTERNACIONAL (77.027.13)

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 11. AVALIACIÓPN PROXECTO: I+D DE AROMAS PARA O SECTOR DA ALIMENTACIÓN

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 12. DESENVOLVEMENTO DE INNOVADORES PROCESOS DE EXTRACCIÓN DE PECTINAS DE ALTO GRAO DE ESTERIFICACIÓN PARA MELLORAR AS PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS, A SOSTENIBILIDADE E O CONTROL DOS SEUS PARÁMTEROS FUNDAMENTAIS PARA O USO COMO ESTABILIZANTE EN BEBIDAS LÁC...

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 13. AVALIACIÓN PROXECTO: "DESENVOLVEMENTO DE NOVAS GRASAS PARA GALLETAS RECHEAS" (350.008.11)

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 14. AVALIACIÓN PROXECTO "INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE AROMAS PARA PRODUTOS SAUDABLES" (839.002.12)

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 15. AVALIACIÓN PROXECTO "DESENVOLVEMENTO DE NOVEDOSOS AROMAS PARA O SECTOR ALIMENTARIO" (839.001.12)

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

2012

 1. AVALIACIÓN PROXECTO 838.001.12

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 2. AVALIACIÓN PROXECTO "ESTABILIZACIÓN DE COMPOSTOS VOLÁTILES DA CERVEXA PARA OBTER UN CONCENTRADO" (51.011.12)

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 3. AVALIACIÓN PROXECTO "INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE NOVAS BEBIDAS QUE INCORPOREN INGREDIENTES FUNCIONAIS PARA O CONTROL DE PESO E A PREVENCIÓN DA OBESIDADE" (51.007.12)

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 4. MEJORA DE LA CALIDAD Y DE LA TECNOLOGÍA DE ELABORACION DE PRODUCTOS CARNICOS CRUDO-CURADOS TRADICIONALES

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 5. PARTICIPACIÓN PROXECTO "INVESTIGACIÓN DE NOVAS FORMULACIÓNS E DESENVOLVEMENTO DE PRODUTOS NOVOS PARA O MERCADO DE BEBIDAS NACIONAL E INTERNACIONAL" (77.027.12)

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 6. DESENVOLVEMENTO DUN SISTEMA PARA O CONTROL DA CALIDADE E A TRAZABILIDADE ALIMENTARIA

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 7. PRODUTOS LÁCTEOS CON NOVOS FORMATOS DIFERENCIADOS E DE BAIXO PESO, MELLORANDO A SÚA VIDA UTIL, E DESENVOLVEMENTO DE TECNOLOXÍAS ALTERNATIVAS PARA O SEU PROCESADO (326.001.11d)

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 8. DESENVOLVEMENTO DE NOVOS LEITES FUNCIONAIS ENRIQUECIDOS EN FITOESTEROLES E EN VITAMINAS DO GRUPO B. 47.008.12

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 9. DESENVOLVEMENTO DE BEBIDAS SAUDABLES CON AROMATIZACIÓN NATURAL (131.003.11)

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

 10. INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE NOVAS BEBIDAS QUE INCORPOREN INGREDIENTES FUNCIONAIS PARA O CONTROL DE PESO E A PREVENCIÓN DA OBESIDADE (51.007.11)

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA

2007

 1. COFINANCIAMENTO (CONSOLIDADOS)

  FRANCISCO JAVIER CARBALLO GARCIA