Department: Fundamentos da análise económica e historia e institucións e

Centre: *Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Interuniversitary research center: ECOBAS

Campus: Vigo

Area: Fundamentals of Economic Analysis

Research group: REDE - Research Group in Energy, Innovation and Environment

Email: mmontero@uvigo.es

Doctor by the Universidade de Vigo with the thesis Cambios demográficos y sistemas de seguridad social una aplicación a la economía española 1998. Supervised by Dr. Óscar Bajo Rubio.