Département: Fundamentos da análise económica e historia e institucións e

Centre: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Centre de recherche interuniversitaire: ECOBAS

Campus: Vigo

Domaine: Fundamentos del Análisis Económico

Groupe de recherche: REDE: Investigación en Economía, Enerxía e Medio Ambiente

Email: mmontero@uvigo.es

Docteure à l Universidade de Vigo avec la thèse Cambios demográficos y sistemas de seguridad social una aplicación a la economía española 1998. Dirigée par Dr/a. Óscar Bajo Rubio.