Departament: Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construción

Departament: Física aplicada

Centre: Escola de Enxeñaría Industrial

Campus: Vigo

Àrea: Física Aplicada

Grup d'investigació: Aplicacións Industriais dos Láseres

Correu: fribas@uvigo.es