Département: Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construción

Département: Física aplicada

Centre: Escola de Enxeñaría Industrial

Campus: Vigo

Domaine: Física Aplicada

Groupe de recherche: Aplicacións Industriais dos Láseres

Email: fribas@uvigo.es