Département: Enxeñaría telemática

Centre: Escola De Enxeñaría De Telecomunicación

Centre de recherche: ATLANTTIC

Campus: Vigo

Domaine: Ingeniería Telemática

Groupe de recherche: Grupo de Tecnoloxías da Información

Email: pedro@det.uvigo.es

Docteur à l Universidade de Vigo avec la thèse Contribución al estudio de la sincronización de acceso a recursos compartidos en sistemas de tiempo real con planificación dinámica 1998. Dirigée par Dr/a. Jesús Angel Viña Castiñeiras.