Département: Economía aplicada

Centre: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Centre de recherche: CISPAC

Campus: Vigo

Domaine: Economía Aplicada

Groupe de recherche: Grupo de Investigación en Economía Ecolóxica, Agroecoloxía e Historia

Email: xsimon@uvigo.es

Docteur à l Universidade de Vigo avec la thèse A sustentabilidade nos modelos de desenvolvimento rural unha análise aplicada de agroecosistemas 1995. Dirigée par Dr. Manuel María Varela Lafuente.