Proxectos finalizados

2018

 1. CONTRATO-PROGRAMA 2017-CI8

  ANA MARIA CONSUELO GAGO MARTINEZ

2015

 1. SERVIZO DE ASESORÍA NO CONTROL DO FITOPLANCTON

  PABLO SERRET ITUARTE

 2. ANÁLISE DE BIOTOXINAS MARIÑAS

  ANA MARIA CONSUELO GAGO MARTINEZ, JOSE MANUEL LEAO MARTINS

2009

 1. ANALISIS QUIMICO Y EFECTOS DE BIOTOXINAS

  ANA MARIA CONSUELO GAGO MARTINEZ