Fachbereich: Enxeñaría de sistemas e automática

Zentrum: Escola de Enxeñaría Industrial

Campus: Vigo

Forschungszentrum: CINTECX

Bereich: Systemtechnik und Automatisierung

Forschungsgruppe: CIMA

Email: joaquin@uvigo.es

Doktor von der Universidade de Vigo mit der Dissertation Supervisión, detección, diagnosis y recuperación de fallos en robots móviles autónomos 2000. unter der Leitung von Dr. Rafael Sanz Domínguez.