Fachbereich: Enxeñaría química

Zentrum: Escola de Enxeñaría Industrial

Forschungszentrum: CINTECX

Campus: Vigo

Bereich: Chemietechnik

Forschungsgruppe: Bioenxeñaría e Procesos Sostibles (BIOSUV)

Email: mlongo@uvigo.es