Fachbereich: Enxeñaría química

Zentrum: Escola de Enxeñaría Industrial

Campus: Vigo

Forschungszentrum: CINTECX

Bereich: Chemietechnik

Forschungsgruppe: Enxeñería Química 3

Email: mlongo@uvigo.es