Département: Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos

Centre: Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo

Campus: Ourense

Domaine: Mecánica de Fluidos

Groupe de recherche: Enxeñería Química, Térmica e Medioambiental

Email: emortega@uvigo.es

Docteure à l Universidad Politécnica de Madrid avec la thèse Interacción entre ondas de Faraday y flujos medios 2002. Dirigée par Dr/a. Jose Manuel Vega de Prada, Dr/a. Carlos Martel Escobar.