Fachbereich: Enxeñaría telemática

Zentrum: Escola De Enxeñaría De Telecomunicación

Forschungszentrum: ATLANTTIC

Campus: Vigo

Bereich: Telematik-Technik

Forschungsgruppe: GIST (Grupo de Enxeñería de Sistemas Telemáticos)

Email: Manuel.Caeiro@det.uvigo.es