Département: Enxeñaría telemática

Centre: Escola De Enxeñaría De Telecomunicación

Centre de recherche: ATLANTTIC

Campus: Vigo

Domaine: Ingeniería Telemática

Groupe de recherche: GIST (Grupo de Enxeñería de Sistemas Telemáticos)

Email: Manuel.Caeiro@det.uvigo.es