Publicacións (50) Publicacións de SANDRA BOLAÑO GARCIA

2022

 1. Optical and electrochemical properties of spirobifluorene iridanaphthalene complexes

  Dalton Transactions, Vol. 52, Núm. 2, pp. 487-493

 2. Síntesis de iridaaromaticos policíclicos a través de la ruta del metoxialquenilcarbeno

  VIII Encontro da Mocidade Investigadora: Santiago de Compostela, 26, 27 e 28 de maio de 2022, Libro de resumos (Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións)

2019

 1. Spirobifluorene Metallaaromatics

  Chemistry - A European Journal, Vol. 25, Núm. 59, pp. 13496-13499

2018

 1. Metallaaromatic biaryl atropisomers

  Chemical Communications, Vol. 54, Núm. 78, pp. 10974-10976

 2. Rhodafuran from a methoxy(alkenyl)carbene by the rhoda-1,3,5-hexatriene route

  Dalton Transactions, Vol. 47, Núm. 27, pp. 9064-9071

2015

 1. The Catalytic Role of Extra Molecules in the Aminolysis or Heterolytic Cleavage of an Iridium Alkoxycarbene Complex

  European Journal of Inorganic Chemistry, Vol. 2015, Núm. 24, pp. 4024-4031