Publicacións (14) Publicacións de MARTA PEREZ RODRIGUEZ

2021

 1. On the decomposition of the De Rham complex on formal schemes

  Indiana University Mathematics Journal, Vol. 70, Núm. 4, pp. 1471-1504

2020

 1. Matemáticas: unha ollada dende a educación primaria

  Boletín das ciencias, Año 33, Núm. 91, pp. 89-91

2018

 1. On the derived category of quasi-coherent sheaves on an Adams geometric stack

  Journal of Pure and Applied Algebra, Vol. 222, Núm. 4, pp. 828-845

2016

 1. Deformation of formal schemes through local homology

  Journal of Algebra, Vol. 445, pp. 78-102

2015

 1. A functorial formalism for quasi-coherent sheaves on a geometric stack

  Expositiones Mathematicae, Vol. 33, Núm. 4, pp. 452-501

2011

 1. On the existence of a compact generator on the derived category of a noetherian formal scheme

  Applied Categorical Structures, Vol. 19, Núm. 6, pp. 865-877

2009

 1. Local structure theorems for smooth maps of formal schemes

  Journal of Pure and Applied Algebra, Vol. 213, Núm. 7, pp. 1373-1398

2008

 1. Basic deformation theory of smooth formal schemes

  Journal of Pure and Applied Algebra, Vol. 212, Núm. 11, pp. 2381-2388

 2. The derived category of quasi-coherent sheaves and axiomatic stable homotopy

  Advances in Mathematics, Vol. 218, Núm. 4, pp. 1224-1252

 3. Unha proposta para se achegar ás matemáticas: contribucións das mulleres ás matemáticas ao longo da historia

  Prácticas educativas innovadoras na universidade (Vicerreitoría de Formación e Innovación Educativa), pp. 131-138

2007

 1. Infinitesimal lifting and Jacobi criterion for smoothness on formal schemes

  Communications in Algebra, Vol. 35, Núm. 4, pp. 1341-1367

2004

 1. Geometría infinitesimal de esquemas formales

  Universidad de Santiago de Compostela

2000

 1. Divisores y haces inversibles en esquemas noetherianos

  Universidad de Santiago de Compostela