Publicacións (116) Publicacións de MARIA FLORA ALONSO VEGA

2017

 1. Contaminación de suelos por actividades de tiro

  Introducción a la contaminación de suelos (Mundi Prensa Libros), pp. 143-164

 2. Contaminación de suelos urbanos por elementos potencialmente tóxicos

  Introducción a la contaminación de suelos (Mundi Prensa Libros), pp. 119-140

 3. Heavy metal content and toxicity of mine and quarry soils

  Journal of Soils and Sediments, Vol. 17, Núm. 5, pp. 1331-1348

 4. Lead and PAHs contamination of an old shooting range: A case study with a holistic approach

  Science of the Total Environment, Vol. 575, pp. 367-377