Centre: Facultade de Filoloxía e Tradución

Campus: Vigo

Domaine: Filología Inglesa

Groupe de recherche: Variación Lingüística e Categorización Textual (LVTC).

Email: minsua@uvigo.es

Docteure à l Universidade de Santiago de Compostela avec la thèse Existential there-constructions in Present day British English a corpus-driven analysis of their use in speech and writing 2003. Dirigée par Dr/a. Ignacio M. Palacios Martínez.