Department: Ecoloxía e bioloxía animal

Centre: *Facultade de Bioloxía

Campus: Vigo

Area: Ecology

Research group: Ecology and Technology of Aquatic Ecosystems

Doctor by the Universidade de Vigo with the thesis Diatomeas bentónicas en ríos atlánticos y mediterráneos de España ecología y bioindicación 2011. Supervised by Dr. Isabel Pardo Gamundi.