Département: Filoloxía galega e latina

Centre: Facultade de Filoloxía e Tradución

Campus: Vigo

Domaine: Filología Gallega y Portuguesa

Groupe de recherche: Tecnoloxías e Aplicacións da Lingua Galega

Docteur à l Universidade de Santiago de Compostela avec la thèse Construcións intransitivas. Contribución a un dicionario analítico de construcións verbais 2009. Dirigée par Dr/a. Rosario Álvarez Blanco.