Publicacións (58) Publicacións de XOSE SOTO ANDION

2019

 1. Dous papeis semánticos en contraste "portador de estado" e "situado"

  Non haberá illa, pro hai o nome homenaxe a Antón Palacio (Servizo de Publicacións), pp. 133-145

2018

 1. Lingua e migración na diáspora: unha cala a través de distintos campos asociativos

  Homenaxe a Ramón Gutiérrez Izquierdo (Servizo de Publicacións), pp. 231-248

2015

 1. Esquemas de acción con tratar en galego

  Homenaxe a Xosé Luís Sánchez Ferraces (Servizo de Publicacións), pp. 207-222

 2. L'enseignament de la phraséologie aux étudiants de L1 et L2: quelques réflexions et expériences

  Regards sur l'oral et l'écrit (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego), pp. 165-172

 3. Los diccionarios de construcciones verbales en las lenguas romances

  Lexicografía de las lenguas románicas (Walter Mouton de Gruyter), pp. 439-457

 4. Romance language dictionaries of verb constructions

  LEXICOGRAFIA DE LAS LENGUAS ROMANICAS, VOL II: APROXIMACIONES A LA LEXICOGRAFIA MODERNA Y CONTRASTIVA (WALTER DE GRUYTER GMBH), pp. 441-459

2014

 1. Contacto y desplazamiento lingüístico en dos municipios del interior de Galicia

  Vox Romanica, Vol. 73, pp. 218-246

 2. La situación del gallego en la enseñanza, evolución y perspectivas

  Politiques linguistiques et langues autochtones d'enseignement dans l'Europe des vingt-sept (Presses Universitaires de Valenciennes), pp. 119-136

 3. Unha experiencia de ensino de gramática galega a través de social wire

  Xornada de Innovación Educativa 2013 (Universidade de Vigo), pp. 129-141

 4. Unha proposta de uso de wiki para unha materia de sintaxe

  Panorama actual en la docencia universitaria (Educación Editora), pp. 243-247

2013

 1. La semántica de "volver" en gallego

  Bulletin of Hispanic studies ( Liverpool. 2002 ), Vol. 90, Núm. 4, pp. 375-402

 2. Nueva aproximación a la semántica de IR en gallego: contribución a un diccionario analítico de construcciones

  Linguistik Online, Vol. 58, Núm. 1

 3. O papel semántico do portador de actitude

  Actas del XXVI Congreso Internacional de Lingüística y de Filología Románicas

 4. The semantics of Caer

  19th ICL papers: International Congress of Linguists, Geneva 20-27 July 2013

2012

 1. As propiedades do suxeito na construción intransitiva

  Sementar para os que veñan: homenaxe a Camiño Noia (Servizo de Publicacións), pp. 439-458

 2. La semántica de la 'existencia' en gallego

  Quaderni di semantica: rivista internazionale di semantica teorica e applicata, Vol. 33, Núm. 2, pp. 251-272

 3. The semantics of attitude

  Linguistique: revue de la Société Internationale de Linguistique Fonctionelle, Vol. 48, Núm. 2, pp. 81-108

2011

 1. El experimentante: aproximación semántico-sintáctica

  Boletín de filología: (Universidad de Chile), Vol. 46, Núm. 2, pp. 167-196

 2. La semántica de la situación en gallego

  Romanistik in Geschichte und Gegenwart, Vol. 17, Núm. 2, pp. 249-278

 3. La semántica de los estados en gallego

  Neuphilologische Mitteilungen, Vol. 112, Núm. 3, pp. 323-363