Département: Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente

Centre: Facultade de Historia

Centre de recherche: CINTECX

Campus: Ourense

Domaine: Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras

Groupe de recherche: Xeotecnoloxías Aplicadas

Email: merchisolla@uvigo.es

Docteure à l Universidade de Vigo avec la thèse Ground penetrating radar survey of historic masonry arch bridges of Galicia (Spain) 2010. Dirigée par Dr/a. Fernando Israel Rial Villar, Dr. Henrique Lorenzo Cimadevila.