Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Instituto Politécnico de Bragança (1)