Fachbereich: Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos

Zentrum: Escola de Enxeñaría Industrial

Campus: Vigo

Forschungszentrum: CINTECX

Forschungsgruppe: GTE (Grupo de Tecnoloxía Enerxética)

Email: chgil@uvigo.es

Doktor von der Universidade de Vigo mit der Dissertation Contribuciones al estudio de los fenómenos aerodinámicos en trenes de alta velocidad 2019. unter der Leitung von Dr. Eduardo Suárez Porto, Dr. Concepción Paz Penín.