Department: Dereito privado

Centre: *Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Campus: Vigo

Area: Commercial Law

Research group: Dereito Mercantil e do Traballo

Email: saralouredo@uvigo.es

Doctor by the Universidade de Vigo with the thesis El diseño industrial no registrado 2019. Supervised by Dr. Pablo Fernández Carballo-Calero, Dr. Anxo Tato Plaza.