Departament: Tradución e lingüística

Centre: Facultade de Filoloxía e Tradución

Campus: Vigo

Grup d'investigació: Galician Observatory for Media Accessibility

Correu: promero@uvigo.es