Department: Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos

Centre: *Escola de Enxeñaría Industrial

Research center: CINTECX

Campus: Vigo

Research group: GTE (Grupo de Tecnoloxía Enerxética)

Doctor by the Universidade de Vigo with the thesis Contribuciones al estudio experimental de aglomerados de hollín mediante microscopía electrónica de transmisión y técnicas de visión por computador 2022. Supervised by Dr. Concepción Paz Penín.