Département: Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos

Centre: Escola de Enxeñaría Industrial

Centre de recherche: CINTECX

Campus: Vigo

Groupe de recherche: GTE (Grupo de Tecnoloxía Enerxética)

Docteur à l Universidade de Vigo avec la thèse Contribuciones al estudio experimental de aglomerados de hollín mediante microscopía electrónica de transmisión y técnicas de visión por computador 2022. Dirigée par Dra. Concepción Paz Penín.