Departament: Enxeñaría telemática

Centre: Escola De Enxeñaría De Telecomunicación

Campus: Vigo

Grup d'investigació: Grupo de Tecnoloxías da Información