Department: Enxeñaría telemática

Centre: *Escola De Enxeñaría De Telecomunicación

Campus: Vigo

Research group: Information Technologies Group