Fachbereich: Dereito público especial

Zentrum: Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Campus: Vigo

Bereich: Finanz- und Steuerrecht