Department: Dereito público especial

Centre: *Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Campus: Vigo

Area: Financial and Tax Law