Fachbereich: Enxeñaría telemática

Zentrum: Escola De Enxeñaría De Telecomunicación

Campus: Vigo

Bereich: Telematik-Technik