Departament: Organización de empresas e márketing

Centre: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Campus: Vigo

Àrea: Organització d'Empreses

Grup d'investigació: G4 Plus Desarrollo Estratéxico: Organización e Territorio

Correu: angela.cal@uvigo.es