Département: Organización de empresas e márketing

Centre: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Campus: Vigo

Domaine: Organización de Empresas

Groupe de recherche: G4 Plus Desarrollo Estratéxico: Organización e Territorio

Email: angela.cal@uvigo.es