Fachbereich: Enxeñaría telemática

Zentrum: Escola De Enxeñaría De Telecomunicación

Forschungszentrum: ATLANTTIC

Campus: Vigo

Forschungsgruppe: Grupo de Tecnoloxías da Información

Email: dcandal@gti.uvigo.es