Département: Enxeñaría telemática

Centre: Escola De Enxeñaría De Telecomunicación

Centre de recherche: ATLANTTIC

Campus: Vigo

Groupe de recherche: Grupo de Tecnoloxías da Información

Email: dcandal@gti.uvigo.es