Department: Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente

Centre: *Escola De Enxeñaría De Telecomunicación

Centre: *E.T.S. De Enxeñería De Minas

Research center: CINTECX

Campus: Vigo

Research group: Safe and Sustainable Management of Mineral Resources

Email: manuel.alejandro.gonzalez.fernandez@uvigo.es