Département: Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente

Centre: Escola De Enxeñaría De Telecomunicación

Centre: E.T.S. De Enxeñería De Minas

Centre de recherche: CINTECX

Campus: Vigo

Groupe de recherche: Xestión Segura e Sostible de Recursos Minerais

Email: manuel.alejandro.gonzalez.fernandez@uvigo.es