Departament: Ecoloxía e bioloxía animal

Centre: Facultade de Ciencias do Mar

Centre d'investigació: CIM-UVigo

Campus: Vigo

Grup d'investigació: Futures Oceans Lab