Département: Ecoloxía e bioloxía animal

Centre: Facultade de Ciencias do Mar

Centre de recherche: CIM-UVigo

Campus: Vigo

Groupe de recherche: Futures Oceans Lab